ОЛИМПИАД

Бүгд
Бүртгүүлсэн
Сорил
Онооны самбар

Сорил хайх

Төрөл сонгох

Урьдчилсан Сорилго

Олимпиад

Хичээл сонгох

Огноо сонгох

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Урьдчилсан сорилго

olympiad

Монгол хэл 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

901/999

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Англи хэл 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

1100/1100

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Биологи 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

753/999

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Газарзүй 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

140/999

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Математик 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

1100/1100

Шалгалт:

100 мин

olympiad

Нийгэм 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

1100/1100

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Орос хэл 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

68/999

Шалгалт:

80 мин

olympiad

Физик 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

585/999

Шалгалт:

100 мин

olympiad

Хими 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

676/999

Шалгалт:

100 мин

olympiad

Түүх 2024 ЭЕШ урьдчилсан сорилго Vol.1

БҮРТГЭЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

128/999

Шалгалт:

80 мин

Олимпиад

Хоосон байна!