Мэргэжил сонгоход тань тусалъя
Мэргэжлээ зөв сонгох нь өөрийн болон улс орны ирээдүйн хөгжил, карьер төлөвлөлтөд эерэгээр нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн нэг.
Мэргэжил сонгох
Их сургууль
Тэтгэлэг
Сургалтын төв
Ном