Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

ТанилцуулгаЭ

ХААИС нь одоогоос 65 жилийн тэртээ анх мал эмнэлгийн анги нээгдэж анхны хичээлээ эхэлж байснаар түүхэн замналынхаа анхны хуудсыг нээж байсан бол, өнөөдөр бүрэлдэхүүний 6 сургууль, харъяа тэргүүлэх 3 эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, сургалт дадлагын баазтайгаар үйл ажиллагаа явуулж, тэдгээрт 1000 гаруй эрдэмтэн багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ажиллагсад ажиллаж, бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалтанд 10.000 гаруй оюутан суралцаж байгаа эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн гурвалсан холбоо бүхий үндэсний хэмжээний төрийн томоохон ууган их сургуулиудын нэг болон өргөжжээ. ХААИС нь байгууллагдсан цагаасаа эхлэн нийт 30.000 орчим дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэн гаргажээ.

Босго оноо - 480 оноо

Сургалтын төлбөр

1 кредитийн төлбөр 68’000-88’000 төгрөг /2020 оны байдлаар/

Төлбөрийн хөнгөлөлт

2 хичээлийн ЭЕШ-ийн оноо “хичээл 1” - 650, “хичээл 2” - 400 онооноос дээш авсан тохиолдолд эхний жилийн сургалтын төлбөрийг 50 хувиар хөнгөлнө. 

Олон улсын олимпиадад 1-3 дугаар байр эзэлсэн бол эхний жилийн сургалтын төлбөр 100% хөнгөлнө.

Тухайн мэргэжлийн нэгдүгээр хичээлээр улсын олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн бол эхний жилийн сургалтын төлбөр 50% хөнгөлнө.

Тухайн мэргэжлийн нэгдүгээр хичээлээр аймгийн олимпиадад 1-5 байр эзэлсэн бол эхний жилийн сургалтын төлбөр 30% хөнгөлнө.

Урлаг, спортын гоц авьяастай, олон улс, улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд 1-3 байр эзэлсэн бол эхний жилийн сургалтын төлбөр 30% хөнгөлнө.

Элсэлтийн хөтөлбөр: (Бакалавр)

Мал эмнэлгийн сургууль: Мал эмнэл зүй

Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль: Биотехнологи, Мал аж ахуй, Мал зүй, Тэжээл, бэлчээр судлал, Мал амьтны гаралтай түүхий эд судлал, Мах, сүү судлөл, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, Арьсны боловсруулалтын технологи, Загас үржүүлэг, аж ахуй

Инженер, технологийн сургууль: Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн инженер, Цахилгаан хангамж, Механик инженерчлэл, Металл судлал, технологи, Гидромеханик инженерчлэл, Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, Барилгын инженерчлэл, Усны нөөц, усжуулалт, Ухаалаг технологи, Био-инженерчлэл

Агроэкологийн сургууль: Газар тариалангийн аж ахуй, Агрономи, Хөрс судлал, агрохими, Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ, Жимс, ногооны аж ахуй, Ойн аж ахуй, Экологи, Байгаль хамгаалал, Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт, Хүрээлэн буй орчны хяналт үнэлгээ, Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, Экологийн инженерчлэл, Газар зохион байгуулалт, Газрын кадастр, Ландшафтын архитектур, Уламжлалт анагаах ухааны эмийн ургамал судлал, Геодези

Эдийн засаг бизнесийн сургууль: Эдийн засаг, Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү, Банк, Үйлдвэрлэлийн менежмент, Бизнесийн удирдлага, Хүний нөөцийн менежмент, Маркетинг, Бизнес шинжлэл, загварчлал, Хөдөө аж ахуйн кибернетик

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль: Хэрэглээний физик, Хэрэглээний математик, Программ хангамж, Мэдээллийн систем, Химийн боловсруулалтын технологи, Биологи, Аялал жуулчлал

Холбогдох дугаар
75107777, 11-341377
И-мэйл хаяг
info@muls.edu.mn
Веб хуудас
https://muls.edu.mn/
Байршил
17024 Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан толгой