"ҮҮРИЙН ГЭГЭЭ" Сургалтын төв

Товч мэдээлэл.

ЕБС-н 12 р ангийн сурагчдад дээрх хичээлүүдээр хүүхэд бүртэй нэг бүрчлэн ажиллаж богино хугацаанд хоцрогдол арилган, түвшин ахиулах (1 сараас 1 жилийн) чанартай сургалтууд тогтмол хичээллэнэ. 2021 - 2022 оны ЭЕШ-д бэлдэх сургалт дараах хичээлүүдээр хоцрогдол арилгах, гүнзгийрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

2. Сургалтын давуу тал

  • Манай төгсөгчдийн Амжилт: 97% -с дээш байдаг.
  •  Дунд, Ахлах ангийнханд МАТЕМАТИК, МОНГОЛ ХЭЛ, ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ, АНГЛИ ХЭЛ, ФИЗИК, ХИМИЙН хичээлүүдээр түвшин ахиулах, гүнзгийрүүлэх сургалт.
  • Сурагчдын тухайн ангийн 1 жилийн 1 хичээлийн хоцрогдлыг 45-60 цагт нөхдөг.
  • Урт хугацааны сургалтууд нь 30%-40%- ийн үнийн хөнгөлөлттэй.
  • Сурагч тус бүрийн өөрийнх нь зан чанар, сурах арга барилд нь тохируулан ганцаарчлан, тулж ажиллах учраас богино хугацаанд түвшингээ ахиулах бүрэн боломжтой
  • Найрсаг, дотно харилцааг бий болгож, тухайн хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийг сэргээснээр, илүү сайн сурах боломжийг бүрдүүлдэг.

Төлбөрийн нөхцөл уян хатан, сурагчидтай гэрээ байгуулан тохиролцоно.