R3 Математикийн сургалтын төв

Товч танилцуулга:

ЭЕШ ойртсонтой холбогдуулан манай R3 сургалтын төв нь ЭЕШ-ын танхимын болон онлайн ангиуддаа нэмэлт элсэлт авч эхэллээ.

Төлбөртэй группт үнэгүй сууж, видео хичээлүүдээ үзэн, өдөр бүр 5 бодлого бодолттой танилцах боломжтой. Мөн 2 долоо хоног ЭЕШ-ын сорилд хамрагдана. ЭЕШ-ын сургалтад суухгүйгээр төлбөртэй группт элсэж ЭЕШ-даа бэлдэх бүрэн боломжтой .

2. Анги дүүргэлт: 

  • 15 хүртэлх суралцагч (цахим)
  • 8 хүртэлх суралцагч (танхим)
  • 2 суралцагч (монбушо)

3. Сургалтын хугацаа 

  • 7 хоногт 2 өдөр танхимаар 1 өдөр цахимаар (монбушо сургалт)
  • 7 хоногт 3 удаа 1 удаагийн оролт 90 минут (Танхим)
  • 7 хоногт 3 удаа 1 удаагийн оролт 90 минут (Цахим)

4. Төлбөрийн мэдээлэл

  • Сарын  120,000₮ (Цахим)
  • Сарын  180,000₮ (Танхим)
  • Сарын  200,000₮ (Монбушо)