Математикийн Сургалтын Төв

Товч танилцуулга:

45 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалт нь мэдлэг олгон сурах арга барилд дадлагажуулан өөртөө итгэх итгэлийг бий болгон 100% үр дүн амлаж байна.

2. Сургалтын зорилго:

Огцом түвшин дээшлүүлэх хүсэлтэй хэт хоцрогдолтой бол ЭЕШ, Олимпиад лицей сургуулиудад бэлдэж байгаа хүүхдүүдэд удаан хугацааны системтэй сургалт нь баттай мэдлэг олгодгоороо давуу талтай. Энэхүү сургалт нь зөвхөн хүүхдэд мэдлэг олгоод зогсохгүй хэрхэн үр дүнтэй суралцах, сурах арга барилд дадлагажуулах ,өөртөө итгэх итгэл, биеэ даах чадварыг эзэмшүүлэх зэрэг хүмүүжлийн олон олон дадал хэвшлүүдийг бий болгодог.

3. Сургалтын хугацаа: 

  • Даваа гарагаас Бямба гараг хүртэл өдөр дараалан суралцах ба 3 сарын сургалтыг эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт шилжүүлэн хялбаршуулсан аргачлалаар маш ойлгомжтойгоор гүнзгийрүүлэн заадаг.