Язгуур доор хоёр математикийн Сургалтын Төв

Товч танилцуулга:

Элсэлтийн шалгалт болон өгүүлбэртэй бодлого бодож сурахыг хүссэн бүх сурагчиддаа зориулан гэрээрээ сурах онлайн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2. Сургалтын хугацаа: 

  • 24цагийн хичээл заана \1 сар\

3. Төлбөрийн мэдээлэл:

  • Хичээл бүрийн сарын төлбөр 50,000 төгрөг 

4. Сургалтын хөтөлбөр:

  • Хэсгийн бодлого
  • Хөдөлгөөний бодлого
  • Процент, пропорцын бодлого
  • Ажлын бодлого, юүлэлт жинлэлт
  • Хүндэвтэр тэгшитгэл бодож сурах
  • Өгүүлбэртэй бодлого бодоход ихэвчлэн гаргадаг алдаанууд, зөвлөмж

No photo description available.