Future математикийн сургалтын төв

1 Товч мэдээлэл.

МАТEМАТИКИЙН ЭEШ-д бэлтгэх АХИСАН ТҮВШНИЙ ОНЛАЙН АНГИ

2. Сургалтын хугацаа:

  • Өглөөний 7-9 цагийн хооронд 
  • Долоо хоногт: 4 ӨДӨР 120 цаг (1 сар)

3. Сургалтын төлбөр: 

  • Ахисан шатны сургалт 110.000 төгрөг

4. Хичээлд бэлтгэх зүйлс:

  • Онлайн орчинд орох боломжтой байх
  • Өдөр бүр, цаг тухайд нь хичээлээ үзэх, даалгавар хийх цаг хугацааны боложтой байх
  • Хичээл CLASSROOM MEET-р орно.