Пирамид Сургалтын Төв

1.Товч танилцуулга

Олон жилийн дадлага туршлагатай ”ПИРАМИД" математикийн боловсролын төв нь эрчимжүүлсэн, хагас ганцаарчилсан сургалтандаа элсэлт авч эхэллээ. Түвшин тогтоох шалгалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдана. Ганцаарчлан системтэй чанартай заана.

2.Анги бүрдэлт:

Нэг ангидаа 5-8 хүүхэдтэй суралцдаг.

3.Элсэлт авч буй ангиуд:  

  • Хоцрогдол арилгах, анги дэвшин судлах, гүнзгийрүүлэн судлах, олимпиадын бэлтгэх
  • ОГЭ, ЕГЭ-д бэлтгэх
  • Оросын их дээд сургуулийн тэтгэлэгт бэлтгэх
  • Шинэ Эрин, Шинэ Эхлэл сургуулийн шалгалтанд бэлдэх IV, V анги
  • Монгол Tэмүүлэл , Эмпати (Мон-Турк) сургуулийн шалгалтанд бэлдэх VIII анги
  • ЭЕШалгалтанд бэлдэх XII анги

4.Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

  • 1 сар 
  • 3 сар
  • 1 жил-н ангиудаас та сонголтоо хийн суралцах боломжтой.