Хими - Н.Даваасүрэн

Энэхүү сурах бичигт химийн онолын үндсүүд, биофизикийн химийн үндэс, органик биш хими (элементүүд, тэдгээрийн нэгдлийн хими ба биологийн үүрэг) гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр нийт 35 бүлэг сэдвийн хүрээнд химийн үндсэн ойлголтууд ба хуулиуд, бодисын бүтцийн тухай онолууд болох атомын бүтэц, химийн холбоо, бодисын төлөв, химийн кинетикийн асуудлууд, уусмалын тухай онол, химийн тэнцвэрийн хууль ба тэнцвэрт процессууд, химийн урвалын энерги, цахилгаан химийн үндэс, элементүүд тэдгээрийн нэгдлийн хими, шинж чанарын зарим үзүүлэлтүүд, амьд бие махбодид агуулагдах хэмжээ, гүйцэтгэх биологийн үүрэг зэрэг асуудал, мөн судалгааны зарим аргын үндэс, багаж аппаратын тайлбарыг оруулж өгсөн байна. Энэ сурах бичгийг химийн сургалт явуулдаг аль ч их, дээд сургууль, коллеж, ялангуяа эмнэлэг, биологийн мэргэжлийн ангиудын оюутнууд, мөн багш нар ашиглах боломжтой.