Биологийн даалгаврын сэдэвчилсэн эмхтгэл

Энэ номонд 2006-2019 оны ЭЕШ ийн бүх даалгаврууд, 2017-2019 оны улсын шалгалтын жишиг даалгавруудыг биологийн агуулгын бүлэг сэдэв, дэд сэдвээр ангилан, хариу тайлбартайгаар эмхэтгэн оруулсан. Уг номыг биологийн хичээлийн бататгал, сэдвийн шалгалт авах, сурагчдаа ЭЕШ болон олимпиадад бэлтгэх багш сурагчид ашиглах боломжтой.