Улсын шалгалтын тест 12-р анги: Физик, Газарзүй

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулж гаргасан ном.