Улсын шалгалтын тест 12-р анги: Монгол хэл, Математик

Математик ба Монгол хэлний хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэж буй сурагч хүүхдүүдэд зориулсан тест ба тайлбарыг агуулсан ном болно.