Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг

Хөтөлбөрийн тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлгийг амжилттай сурч хөдөлмөрлөн, үлгэр жишээ онцгой амжилт гаргасан дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалаврын хөтөлбөрийн өдрийн ангийн оюутан, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчид 1,2 сая төгрөг олгоно.

Насны хязгаар:

Хязгааргүй 

Хамрагдах хүний тоо:

30 хүн

Шалгуур:

  • Хичээлийн жилийн 4 улирал дараалан голч дүн 3,6-аас доошгүй үнэлэгдсэн байх
  • Нийгмийн сайн сайхны төлөөх сайн дурын үйл ажиллагаанд тогтмол үр дүнтэй оролцож, зохион байгуулж тогтмол үр дүнтэй оролцсон байх
  • Суралцаж байгаа мэргэжлийн чиглэлээрээ олон улсын болон, үндэсний хэмжээнд судалгаа хийж үнэлүүлсэн, шинэ санаа үр дүнг хэвлэн нийтлүүлсэн, техник технологийн олот амжилтийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байх
  • Монголын уламжлалт ёс заншил, угийн бичиг хөтлөх болон бусад үйл хэргийг өөрийн амьдралдаа хэвшүүлэн, бусдад үлгэрлэсэн байх

Хэзээ зарлагддаг:

Тэтгэлгийг жил бүрийн 5, 12 дугаар сард олгодог

Шалгаруулалт:

Тэтгэлгийг жил бүрийн 4 ба 11-р сарын 15-ны дотор сургуулийн оюутны холбоо нь шалгаруулж, болзол хангасан оюутнуудын материалыгЕрөнхийлөгчийн Тамгын газар болон Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газар хүргүүлнэ. Болзол хангасан оюутан өөрөө 500 үгэнд багтаан эссэ бичиж ирүүлнэ.

Холбоос:

https://president.mn/16760/