П.Адъяасүрэн, Б.Жаргалсайхан, Н.Пагмадулам - Органик хими

Энэхүү номыг бие даан суралцах, мэдлэгээ ахиулах, их дээд сургуулиудад элсэх шалгалтанд бэлтгэх, химийн чиглэлээр төгссөн судлаачид, багш нарт зориулан лавлах, сургалт арга зүйн мэдээллийг агуулсан бүдүүвч хүснэгт зэргийг өргөн хэрэглэж, сүүлийн үеийн сурах бичгийн хэлбэрт оруулан та бүхэнд хүргэж байна. Ном нь онол ба бодлогыг багтаасан бөгөөд нийт 660 бодлого багтсан болно.