Румын Улсын тэтгэлэг

Румын улс нь 2 орны найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааны дагуу жил бүр Монгол Улсаас Румын улсад 4 иргэн суралцуулдаг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын бүх зардал

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн иргэн ба дүнгийн хуулбар 80+ байх.

-Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1, 2 дугаар ангид 3.0 ба түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа иргэн

-Өөр улсын тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх

-Заасан мэргэжлүүдээр суралцах боломжтой байх

Бүртгэл: 

Жил бүрийн 5 сард элчин сайдын яамны цахим хуудсаар бүртгүүлнэ. 

Холбоос:

https://www.meds.gov.mn/post/67299