Scholarships at University of West London

Англи улсын "Зүүн Лондонгийн их сургууль” нь дэлхийн шилдэг 60 их сургуулийн нэгд тооцогддог билээ. Тус сургуулиас олон улсын суралцагчдад зориулж 100 оюутанд тэтгэлэгт хөтөлбөрийг жил бүр зарладаг. 

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жил бүр 5,000 Евро хүртэлх мөнгөн тэтгэлэг

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Их Британид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн гадаадын оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 5.5-с дээш )