Westminster Scholarship

Хөгжиж буй улсын оюутнуудад зориулж хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчид, нийгмийн онцгой бүлгийн сурагчид гэх мэт олон төрлийн тэтгэлэгийг санал болгодог байна. 

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр болон бусад бүх зардлууд

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Их Британид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Еюропын холбооны гишүүн бус орны гадаадын оюутнууд  тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний академик мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 6.5-с дээш )