Oxford Scholarships for Developing Country Students

Анагаах ухааны салбараас бусад салбарт бакалаврын зэргээ хамгаалах хүсэлтэй оюутнуудад зориулагдсан жил бүр зарлагддаг тэтгэлэг. Мөн тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнууд сургалтаа дуусмагцаа шууд эх орондоо буцах шаардлагатай байдаг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал, жил бүр нутагтаа ирж очих онгоцны зардал 

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Их Британид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн гадаадын оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 6.5-с дээш )