Daewoong Foundation Scholarship

Daewoong Foundation Scholarship Program for International Students хөтөлбөр нь БНСУ-д сурах чин хүсэлтэй хүүхдүүдэд зориулан жил бүрийн 3 ба 10-р саруудад тэтгэлэг зарладаг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр болон бусад зардлууд

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНСУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Topik 4 онооноос дээш оноотой

-Солонгос улсын соёл уламжлалыг хүндэтгэн хайрладаг

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/