GKS for ASEAN Countries Scholarship

ASEAN холбооны гишүүн орны сурагчдад зориулсан тэтгэлэг бөгөөд Монгол улс энэ холбоонд багтдаг тул Монгол сурагчдад нээлттэй тэтгэлэг юм. Шинжлэх ухаан, инженерингийн чиглэлээр тэтгэлэг олгох хөтөлбөр.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр болон бусад зардлууд

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНСУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн ASEAN холбооны гишүүн орны оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/

-Англи эсвэл Солонгос хэлний өндөр мэдлэгтэй

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг