Northeast Normal University Confucius Institute Scholarship

Хятад хэлний багш мэргэжлээр олон улсад ажиллах боломжтой мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор Олон Улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, орон байр, даатгалууд, сар бүр 2500 юан

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн заасан улсын оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/

-25 наснаас доош

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-HSK оноо нь 210 (level 4) ба түүнээс дээш