Harbin Normal University Confucius Institute Scholarship

Хятад хэлний багш мэргэжлээр олон улсад ажиллах боломжтой мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор олон улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, орон байр, даатгалууд, сар бүрийн амжиргааны зардал

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/

-25 наснаас доош

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-HSK оноо нь 210 (level 4) ба түүнээс дээш