China University of Petroleum Confucius Institute Scholarship

Хятад хэлний багш мэргэжлээр олон улсад ажиллах боломжтой мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор олон улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, орон байр, даатгалууд, сар бүр 1400 юан

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/

-16 наснаас дээш

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-HSK оноо нь 180 (level 3) ба түүнээс дээш эсвэл Күнз институтад 120 цагаас дээш сурсан байх