Silk Road Scholarship

БНХАУ-н Худалдааны Холбооноос Күнзийн Институттэй хамтран Хятад улсын хэл соёлыг дэлхийд түгээн таниулах зорилгоор олон улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, орон байр, даатгалууд, сар бүрийн амжиргааны зардал

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-н өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /90%-с дээш голч дүнтэй/

-18-45 настай байх

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-HSK оноо нь 180 (level 3) ба түүнээс дээш

-HSKК анхан шатны оноо нь 60 ба түүнээс дээш