East China Normal University Confucius Institute Scholarship

East China Normal University Confucius Institute Scholarship Professional Devolopment Program for Chinese Language Teachers in South Asian Countries нь Хятад хэлний багш мэргэжлээр олон улсад ажиллах боломжтой мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор олон улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, орон байр, даатгалууд, сар бүрийн амжиргааны зардал 2500 юан

Зорилтот бүлэг: Зүүн Азийн орны сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-н өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-HSK оноо нь 180 (level 3) ба түүнээс дээш

-HSKК анхан шатны оноо нь 60 ба түүнээс дээш