Shandong University Confucius Institute Scholarship

Хятад хэлний багш мэргэжлээр олон улсад ажиллах боломжтой мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор олон улсын оюутнуудад олгодог тэтгэлэг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр, даатгалууд, сар бүрийн амжиргааны зардал 1400 юан

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНХАУ-н өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Бие болон оюун санааны хувьд эрүүл чийрэг

-Хятад хэл заах сонирхолтой байх

-HSK оноо нь 120 (level 2) ба түүнээс дээш

-HSKК анхан шатны оноо нь 40 ба түүнээс дээш