Macquarie University International Scholarship Program

Macquarie University бол Австралийн тэргүүлэх сургуулиудын нэг бөгөөд бүх түвний боловсролын зэргээр олон улсын оюутнуудад тэтгэлэг олгодог.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жил бүр 10,000 Австрали доллар

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Австралид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн гадаадын оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний академик мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 6.5-с дээш )