Charles Darwin University Vice-Chancellor's Scholarship

Charles Darwin University Vice-Chancellor's International High Achievers Scholarships тэтгэлэг нь боловсролын бүх түвшний сурагчдад олгодог тэтгэлэг ба олон улсын шилдэг оюутнуудын боловсролыг дэмжих зорилготой.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жил бүр 15,000-20,000 Австрали доллар

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Австралид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний академик мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 6.5-с дээш )