UNSW International Scholarship
University of New South Wales бол Австралийн тэргүүлэх 10 сургуулиудын нэг бөгөөд бүх түвшний боловсролын зэргээр олон улсын оюутнуудад тэтгэлэг олгодог.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жил бүр 10,000 Австрали доллар

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Австралид суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-University of New South Wales-н шаардлагыг хангасан байх

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-Англи хэлний академик мэдлэгтэй байх ёстой. (  IELTS 6.5-с дээш )