MOE Huayu Enrichment Scholarship

Тайваний Боловсролын Яамнаас Тайваний Мандарин хэл дээр суралцах, нийгэм соёл, хөгжлийн талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор HUAYU ENRICHMENT тэтгэлэгийг жил бүр олон улсын оюутнуудын дунд зарладаг.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Жил бүр 25,000 Тайвань доллар

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө Тайваньд суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн

-18-с дээш настай байх