NPUST Scholarship
National Pingtung University of Science and Technology нь олон улсын шилдэг оюутнуудыг чадваржуулан, боловсролыг дэмжих зорилготойгоор жил бүр тэтгэлэг олгодог.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын зардлын 50-100%

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Зөвхөн гадаадын оюутнууд л тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн