University of Tokyo Scholarship

Япон улсын бахархал болсон Токиогийн их сургууль нь өөрийн сургуульд суралцаж байгаа санхүүгийн чадваргүй хүүхдүүдийг дэмжих зорилгоор жил бүр тэтгэлэг олгодог.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сард 120,000 иен

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-3 ба түүнээс дээш голчтой 1 ба 2-р курсын оюутан

-Нийгмийн идэвх, сайн дурын үйл ажиллагаанд идэвхтэй