Hanyang University Scholarship

Ханьяан их сургууль нь Global Korea тэтгэлэгийг жил бүр тус сургуулийн 2-с дээш курсын олон улсын оюутнуудад олгодог бөгөөд үүнээс гадна Топик урамшуулал, Гадаад оюутны авард гэх мэт олон төрлийн тэтгэлгийг зарладаг байна.

Тэтгэлгийн хэмжээ: Сургалтын төлбөрийн 30-100% 

Зорилтот бүлэг: Олон улсын сурагчид

Тавигдах шаардлага:

-Өмнө БНСУ-д суралцаж байгаагүй, өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх ёстой. 

-Эцэг эхийн аль нэг нь БНСУ-н иргэншилтэй бол тэтгэлэг олгохгүй

-Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн /80%-с дээш голчтой/

-Topik 4 ба түүнээс дээш түвшинтэй байх

-Ханьяаны ир сургуульд шилжин орсон юмуу өөрийн зардлаар сурч буй гадаад оюутан байх

-Өмнөх улиралд 3-с дээш голч дүнтэй суралцсан