Рояаль олон улсын дээд сургууль

Танилцуулга

2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд "Монголын Рояаль Академи" анх үүсгэн байгуулагдсан билээ. 2011 оны 11-р сарын 11-нд БСШУЯ-ны сайдын 438 тоот тушаалаар Монгол Улсын боловсролын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авснаар Рояаль Олон Улсын дээд сургууль болон сургалтын үйл ажиллагааг бие даан явуулах болсон юм.

Бид байгуулагдсан цагаасаа Англи, АНУ болон Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудын (OFQUAL, CEA, LCCWAG зэрэг байгууллагаар баталгаажсан хөтөлбөр) стандартад нийцсэн хөтөлбөрөөр сургалтаа явуулж байна. Хичээл сургалтууд Англи, Монгол хэл дээр явагдаж 2+2, 3+1 хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Элсэлтийн хөтөлбөр:

-Бизнесийн удирдлага

-Менежмент, Хүний нөөц

-Маркетинг, Маркетингийн удирдлага

-Аялал жуулчлалын менежмент

-Олон улсын харилцаа, Гадаад харилцааны ажилтан

-Эрх