Рояаль олон улсын дээд сургууль

Танилцуулга

2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд "Монголын Рояаль Академи" анх үүсгэн байгуулагдсан билээ. 2011 оны 11-р сарын 11-нд БСШУЯ-ны сайдын 438 тоот тушаалаар Монгол Улсын боловсролын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авснаар Рояаль Олон Улсын дээд сургууль болон сургалтын үйл ажиллагааг бие даан явуулах болсон юм.