Эко-Ази дээд сургууль

Танилцуулга

Байгаль орчны менежментийн салбарын мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор “Эко-Ази”  Байгаль орчин, менежментийн дээд сургууль нь Цохио овогтой Адъяасүрэн, Лувсаннамжил овогтой Эрдэнэтөгс нарын үүсгэл санаачилгаар анх 3 багш 34 оюутантай, 17740.0 сая төгрөгийн дүрмийн сантайгаар БСШУЯ-ны сайдын 2000 оны 63 тоот тушаалаар байгуулагдаж, 21 дэх жилдээ байгаль орчны менежментийн сургалт, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Холбогдох дугаар
99122667
И-мэйл хаяг
ecoasia_10@yahoo.com
Веб хуудас
http://www.ecoasia.edu.mn/
Байршил
Монгол улс, Улаанбаатр хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, "ЭКО-АЗИ" дээд сургуулийн байр