Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль

Танилцуулга

Манай сургууль сургалтын өндөр чанарыг эрхэмлэдэг, дэлхий дахины боловсролын чиг хандлагад нийцсэн нэр хүндтэй их сургууль юм. Ази номхон далайн бүсийн тэргүүлэгч их, дээд сургуулиудын боловсролын жишиг, шаардлагад нийцсэн сургалт явуулах зорилгоор Ази номхон далайн дээд Боловсролын чанарын Сүлжээний Зөвлөл (АНДДБЧСЗ)-д 2000 онд гишүүнээр элссэн.  Түүнчлэн сургалтын үйл ажиллагааг байнга боловсронгуй болгох, олон улсын түвшинд дээд боловсролын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, эрдэмтэн судлаач, багш нараа энэ байгууллагын сургалт судалгааны ажилд хамруулах нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд 2012 онд Олон улсын Их Сургуулиудын Холбоо (ОУИСХ)-ны гишүүн байгууллага болсон.
 
ОЛОН УЛСЫН ХАМТАРСАН 2+2 ХӨТӨЛБӨР
 
1.БНХАУ-ын их, дээд сургуультай 3 чиглэлийн 2+2, 3+2, 3+2+1 зэрэг хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдана
2.БНХАУ-ын боловсролын газраас дэмжигдсэн Хятад хэлний сургалтанд давхар хамрагдана
3. 1-р зэргийн тэтгэлгийн болзол хангасан шилдэг оюутны төлбөр 100% хөнгөлнө. /Жиансугийн Багшийн их сургууль/
 
ОЮУТАН СОЛИЛЦОХ ГАДААДЫН ИХ СУРГУУЛИУД
 
1. Honam, Хунам их сургууль
2. Gwangju women’s university
3. Dongshin university буюу Туншин их сургууль
4. Харбины Багшийн их сургууль
5. Жиансугийн багшийн их сургууль
6. Новосибирскийн их сургууль
 
ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ
 
1. ЭЕШ-д 680-800 оноо авсан бол 50%, 500-679 оноо авсан бол 20%
2. Спортын зэрэгтэй бол 10%
3. Нэг өрхийн хоёр хүүхэд элсэн суралцвал 10%
4. 3 улирал дараалан 3.5-4.0 голч суралцвал 20-50%
5. “Шилдэг оюутан” болзол хамгаалсан бол 20-50%
6. Хүмүүнлэг ахлах сургуулийн төгсөгч бол 50%
7. Хүмүүмлэгийн их сургуулийн бакалаврын төгсөгч магистрантурт суралцвал 50%
Холбогдох дугаар
(+976) 7037-4266, 9904-8885, 9927-7238, 9905-0392, 9937-1960
И-мэйл хаяг
info@darkhan-humanities.edu.mn
Веб хуудас
https://humanities.edu.mn/#/
Байршил
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 12-р баг 6-р хороо Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн харьяа Хүмүүнлэгийн дээд сургууль