Шинэ иргэншил дээд сургууль

Танилцуулга

Тус сургууль нь Дээд боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шийдвэрээр анхны болон ахисан шатанд 2020 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдсэн, БШУЯ-ны аттестатчилалаар 2017 он хүртэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургууль юм.
 
Төрөөс оюутанд  үзүүлэх бүх төрлийн хөнгөлөлт урамшуулал /төрийн сангаас малчин өрхийн, нэн ядуу айлын, төрийн албан хаагчийн/ эдлэх эрхтэй бөгөөд мөн дараах шаталсан хөнгөлөлтийг авах боломжтой.
1. Нэг улирал “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 15% хөнгөлөлт үзүүлэх
2. Хоёр улирал дараалан “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 25% хөнгөлөлт үзүүлэх
3. Гурван улирал дараалан “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 35% хөнгөлөлт үзүүлэх
4. Дөрвөн улирал дараалан “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 45% хөнгөлөлт үзүүлэх
5. Таван улирал дараалан “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 55% хөнгөлөлт үзүүлэх
6. Зургаан улирал дараалан “A” үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс 100% хөнгөлөлт үзүүлэх
7. Өөрийн сургуулийн МСҮТ-ийг А үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь /хоёрдугаар улирлаас дээрх үзүүлэлтийг харгалзана/ 100%
8. Бусад МСҮТ болон ЕБС-ийг “А” үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь 20%
9. Мөн сургалтын төлбөрийг хугацаанд нь төлсний хөнгөлөлт:
Төлбөр төлөх хугацаа
Хөнгөлөлтийн дүн
1
2021 оны 9-р сарын 01-ны дотор /100% төлвөл/
280 000
2
2021 оны 9-р сарын 01-ны дотор /50% төлвөл/
100 000
3
2022 оны 01 сарын 05-ны дотор /үлдэгдэл төлбөрөө төлвөл/
100 000
Холбогдох дугаар
330195, 99718490, 88929024
И-мэйл хаяг
shineirgenshil@ncitc.edu.mn
Веб хуудас
www.nci.edu.mn
Байршил
Шинэ иргэншил дээд сургууль Нэгдсэн үндэстний гудамж-6 /Сангийн ямны хойд талд/